Văn Tế

Duc Thanh Tran -B--Giang

VĂN TẾ ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO

Duy: Hoa Kỳ quốc tuế thứ Nhâm Thìn niên, thu thiên trung tuần, bát nguyệt, nhị thập nhật. Con dân Việt Nam, định cư tại Seattle, tiểu bang Washington, nhân ngày Thánh húy, hiệp dữ cộng đồng, tâm thành lễ bạc, quỳ trước án vàng, khấn đầu bái bạch.

Vốn xưa: Hiển thánh Đông A Giáng trần Nam Việt Sứ thanh y giáng mộng Thái từ Làng Tức Mạc đản sinh anh kiệt Tài đức song toàn Võ văn quán triệt Lược thao tay thảo, sách binh thư nhụt cả Tôn, Ngô Sứ mệnh Vua ban, gương tiết chế sang trưng nhật nguyệt Ba phen phá giặc, thế nước oai hùng Một Hịch bình Nguyên, lòng dân cương quyết Ghi công luận tội, minh xét rõ ràng Xuất chính dụng kỳ, oai thần gầm thét Đồn Hàm Tử tưng bừng khí thế, lũ Nguyên Mông hoảng sợ kinh hoàng Bến Chương Dương rầm rập tiến quân, bọn giặc Bắc hoang mang sợ sệt Trận Tây Kết ầm ầm sát Thát, Toa Đô theo lưỡi kiếm lìa đời Vạn Kiếp kia ào ạt diệt thù, Thoát Hoan chui ống đồng trốn chạy Vân Đồn lại một phen chắn lối, thây trôi kín biển, mấy trăm thuyền lương giặc tan tành. Bạch Đằng Giang muôn cọc cắm dòng, máu đỏ tràn sông, năm mươi vạn quân thù tiêu diệt.

Từ đó : Đất nước thái bình Nhân dân an lạc Công ghi muôn thuở, tạc cao ngọn Tản non Hoành Tài trội ngàn xưa, vượt cả Chu Du, Gia Cát Toàn dân phấn khởi, nhờ trí mưu Thượng Phụ anh minh Lịch sữ oai hùng, bởi tinh thần quân dân đoàn kết Nay nhân ngày Thánh húy Đại Vương Lòng tôn kính hướng về Kiếp Bạc Ngắm uy linh chói lọi sơn hà Niệm công đức đời đời bất diệt

Khẩn nguyện: Cao minh trắc giáng, soi dạ chân thành Tướng sĩ đồng lâm, chứng lời khẩn thiết

Phù cho: Muôn thuở non song Hồng Lạc, cẫm tú huy hoàng Ngàn đời con cháu Rồng Tiên, phú cường dũng liệt

Phù cho: Con dân Việt có mặt hiện tiền, gia đình an lạc, con cháu hiển vinh, công thành doanh toại.

THƯỢNG HƯỞNG

Cung thỉnh: Trần Triều Khải Thánh, Nguyên Từ Quốc Mẫu ngọc điện hạ Cung thỉnh: Trần Triều Khải Thánh, Vương Phụ Mẫu, Vương tử ngọc điện hạ Cung thỉnh : Quan Nội Hầu Phạm Ngũ Lão đại tướng quân ngọc điện hạ Cung thỉnh: Quan Giám Điện Trần Bình Trọng đại tướng quân ngọc điện hạ Cung thỉnh: Lưỡng ban Văn Võ, Ngũ Hỗ Thần Quan thánh tiền Cung thỉnh: Tử sĩ Hoàng Sa vị quốc vong thân thánh tiền Cung thỉnh: Chư Tướng Lãnh, quân cán chính VNCH vị quốc vong thân thánh tiền Cung thỉnh: Đồng bào Việt Nam vì tự do tử nạn vong thân thánh tiền Cung thỉnh: Thần Hoàng bản thổ, linh thần giáng hạ chứng minh. CẨN CỐC