Video

Đại Lể Khánh Thành Tượng Ngài Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Sạn Jose, California, USA  17-9-2016

Lễ Khánh Thành Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương Tại Tổ Đình Việt Nam Tại Seattle Washington ngày 10 8 201

Lễ Khánh Thành Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương

Lễ Động Thổ Xây Dựng Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương Hải Ngoại.

Lễ Khánh Thành Đài Chiến Sĩ Trận Vong

VietTV: Nguyen Uy Long Talkshow Phan 1

VietTV: Nguyen Uy Long Talkshow Phan 1
VietTV: Nguyen Uy Long Talkshow Phan 2

VietTV: Nguyen Uy Long Talkshow voi Thu tu Bui Duc Ly va Bac si Nguyen Xuan Dung

VietTV: Nguyen Uy Long Talkshow voi Thu tu Bui Duc Ly va Bac si Nguyen Xuan Dung – phan 1

VietTV: Nguyen Uy Long Talkshow voi Thu tu Bui Duc Ly va Bac si Nguyen Xuan Dung – phan 2