Donations

We kindly accept donations for the maintenance of the cultural center.

The following donors helped complete the Vietnam Founders – Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương Memorial Temple. 

 

DONATIONS
Phương Danh Đồng Hương Đóng Góp Xây Đựng Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương Hải Ngoại :

Tạm cộng tính đến ngày 23-8-2012 là $40,970. Đã nhận được 1/3 ngân khoãn dự trù ($100,000). Đính kèm bảng Danh Sách MTQ.

Ông Bà Bùi Ðức Ly donated $5,000 to Tổ Đình Việt Nam
Bà Nguyễn Quốc Lâm donated $1,000 to Tổ Đình Việt Nam - Seattle WA
Bà Phạm Thị Như Ý donated $2,000 to Tổ Đình Việt Nam - Seattle WA
Ông Bà Nguyễn Ðức Thắng donated $2,000 to Tổ Đình Việt Nam - Seattle WA
Ông Bà Nguyễn Ðức Khoát donated $1,000 to Tổ Đình Việt Nam - CA
N.M Machining, Inc. San Jose donated $1,500 to Tổ Đình Việt Nam - CA
Việt Y Đạo Seattle Club donated $950.00 to Tổ Đình Việt Nam - WA
Nhóm Việt Y Đạo Seattle donated $950.00 to Tổ Đình Việt Nam - San Jose, CA
Công Ty N.M Machining, Inc donated $1,500.00 to Tổ Đình Việt Nam - San Jose, CA
Donor Amount
Bà Nguyễn Quốc Lâm , Seattle WA $1,000
Bà Phạm Thị Như Ý Seattle, WA $2,000
Ông Bà Nguyễn Ðức Thắng Seattle, WA $2,000
Ông Bà Nguyễn Ðức Khoát, CA $1,000
Ông Bà Trần Thành, CA $1,000
Ông Bà Bùi Ðức Ly, Seattle WA $2,000
Cậu Bùi Ðức Lynh , Seattle WA $1,000
Cụ Nguyễn Khắc Phán , Tacoma WA $300
Ông Bà HQ Nguyễn Quốc Trị Seattle WA $300
Ông Bà Nguyễn Mạnh Hoằng $200
Hội Quảng Nam Ðà Nẵng/WA $200
Ông Bà Võ Tài Năng, Tacoma,WA $200
Ông Bà Nguyễn Ðức Bảo,CA $200
Bà Nguyễn Thị Chúc Seattle, WA $100
Ông Bà Nguyễn Văn Sang, Canada $100
Ông Bà Phạm Trọng Thân , Silverdale WA $100
Bà Thuy Võ Gray, Olympia WA $100
Ông Bà Phạm Quang Thái Seattle WA $100
Ông Nguyễn Xuân Thắn Seattle WA $100
Cụ Bùi Văn Hạp Everett WA $100
Cụ Diệu Mỹ Bùi Nguyệt Bảo Seattle, WA $500
Cụ Trương Sĩ Triền Seattle, WA $100
Ông Bà Trần Ni Renton WA $500
Ông Bà Nghiêm Hoà Renton WA $2,000
Hội Cựu SVSQ/Hải Quân/Khóa 11 NT $500
Phật tử Trúc Nhu , Seattle WA $200
Ông Bà Nguyễn Duy Thành, CA $200
Ông Bà Hoàng vãn Lâm , Redmond WA $200
Dr.Trần H. Khánh, CA $200
Bà Thuy Võ Gray , Olympia WA $400
Ông Bà Triệu Hà, CA $100
Cụ Ðông Long Seattle WA $400
Cụ Diệu Trì Seattle,, WA $100
Cụ Trần Lý Toàn Seattle WA $100
Cụ Nguyễn Trọng Kha Kirkland WA $100
Ông Bà Nguyễn Xuân Viên Seattle WA $100
Ông Bà Trần Trung Dung Seattle WA $100
Hiền Tài Nguyễn Vãn Sành Seattle WA $100
Hoà Thượng Thích Minh Chiếu Seattle WA $200
Ký giả Nguyễn Tấn Lai Seattle WA $100
Ông Bà Trương Văn Thì Seattle WA $100
D.sĩ Nguyễn T Nhung Rosalie Renton WA $100
Đề Ðốc HQ Trần Vãn Chơn, CA $100
Ông Bà Nguyễn Hữu Vũ Seattle WA $100
Ông Bà Nguyễn Trọng Nghĩa, Úc $200
Ông Bà Lê Minh Thảo, Norway $100
Ông Bà Sánh James Võ, Canada $200
Ông Bà Phạm Xuân Lưu, CA $150
Ông Bà Nguyễn Viết Kim Tacoma WA $100
Ông Bà Trần Minh Tacoma WA $200
Ông Bà Vũ Thành Sữ Redmond WA $100
Ông Bà Nguyễn Quốc Trị $100
Ông Bà Trần Tánh $100
Ông Bà Trần Mike, CA $2,000
Ông Bà Lê Đình Hùng $500
Cô Bùi Diễm Chi Lynda $1,100
GĐ Bà Nguyễn Thị Minh Lợi, Edmond $1,000
Thái Bình TV, Marysville $160
Ông Bà HQ Đỗ Kiễm, New Orleans $100
Bà Phan Bích Liên , Federal Way $100
Thánh Thất Cao Đài Seattle $100
Ông Bà Đinh Hùng Chấn, Seattle $100
Ông Bà Nguyễn Duy Thành, CA $200
ÔngBàVõ Thành Đông, Seattle $200
Ông Bà Võ Tài Năng, Tacoma $200
Ông Bà Bùi Văn Hạp, Everett $100
GĐ Bà Bùi Thị Mỹ Hồng, Seattle $500
Ông Bà Trần Đăng Lễ, CA $100
Bà Trần Ni , Seattle $500
Ông Nguyễn Quý Hào và các con, Seattle $200
Ông Nguyễn Hương Quê , Tacoma $100
Ông Bà HQ Trần Thanh Tùng, Seattle $100
Ông Bà Nguyễn Thế Vân, Renton $200
Ông Bà Nguyễn Hữu Chánh, Đảng Dân Tộc CA $100
Cụ Lê Văn Tiết, Kent WA $100
Ông Bà Bùi Đức Cẩn, MN $100
Ông Hứa Yến Lến , Seattle $100
Bà Mỹ Dung Đăng Krall , GA $100
Ông Bà Hoàng Công Minh, Seattle $50
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Seattle $200
Ông Bà Nguyễn Quôc Trị, Seattle $100
Ông Bà Louis-Linda Hồ, Richland WA $100
Ông Bà Bùi Đức Điềm, OR $100
Ông Bà Võ Minh Mẫn, Longview $100
Ông Bà Mike Trần, San Jose CA $2,000
Bà Võ Thi Thuy Gray, Olympia WA $200
Cậu Ryan Trí Huỳnh, Seattle WA $200
Cậu Bùi Đức Lynh , Seattle WA $300
Cựu Trung Tướng Linh Quang Viên, Maryland $200
Ông Bà Bùi Đình Hiệp, Seattle WA $200
Ông Bà Đặng Vũ Lợi, Paris Pháp $200
Bác sĩ Phạm Khắc Tường , Paris Pháp $100 Euros
Ông Bà Thùy Hương Quang Trung, Paris Pháp $50 Euros
Bà Hạnh Bida Paris, Paris Pháp $50 Euros
Ông Tony, Paris Pháp $50 Euros
Chùa Việt Nam Pasco, Tricity WA $100
Thánh Thất Cao Đài Seattle Washington $100
Giáo xứ Công Giáo Các Thánh tử đạo VN , Seattle WA $500
Ông Bà Vũ Thế Trụ, Seattle WA $100
Bà Mang Viên Phúc Seattle WA $50
Cụ Đông Long , Phật tử Chùa Việt Nam Seattle, WA $500
Cụ Nguyễn Khánh Nhuần, Seattle WA $50
Bà Nguyễn Quốc Lâm, Seattle WA $300
Ông Bà Nguyễn Mạnh Hoằng, Seattle WA $100
Ông Bà Đặng Vũ Lợi, Paris Pháp $200
Chiến Hữu VNCH Paris Pháp ẩn danh $120
Dr.Phạm Khắc Tường, Paris Pháp $120
Ông Bà QuangTrung-ThùyHương Paris Pháp $60
Bà Hạnh Bida Paris Pháp $60
Ông Tony Paris Pháp $60
Speedway Collision Seatte $100
Ông Trương Văn Cư, Seattle WA $30
Ông Trần Văn Minh, Tacoma WA $50
Cụ Nguyễn Trọng Kha , Kirkland WA $50
Nhân Viên Việt Nam hảng Outdoor Research $160
Ông Phan Thanh Trọng, Tacoma WA $20
Cụ Đặng Thu Phong, Seattle WA $200
Ông Bà Nguyễn Thế Vân, Renton WA $200
Ông Bà Phạm Trọng Thân, Silverdale WA $300
Ông Bà Đinh Sĩ Vụ, Renton WA $200
Cháu Angela Nguyễn, Lynnwood WA $100
Ông Bà Nguyễn Văn Hoàng, Seattle WA $50
Ông Bà Nam Uy, Renton WA $50
Ông Dương Thanh Liêm, Seattle WA $30
Giáo Xứ Thánh Tử Đạo VN Seattle $500
Chùa Việt Nam Pasco, Tricity WA $100
Cô Nguyễn Cẫm Vân, Renton WA $100
Ông Bà Bùi Đức Ly, Seattle WA $5,000
Ông Bà Nguyễn Đức Lăng, Beaverton OR $50
Phật tử Quảng Trí Thiện, Seattle WA $100
Phật tử Quảng Tuệ Năng, Seattle WA $100
Ông Bà HQ. Phạm Văn Hồng , Bellevue WA $100
Columbia Pharmacy, đường Rainier Seattle WA $100
Ông Bà Dương Đình Long , Renton WA $100
Ông Bà Hoàng Văn Thắng , South Bend IN $100

Còn Tiếp