Đại Lễ Giổ Tổ Hùng Vương

Đại Lễ Giổ Tổ Hùng Vương tại Tổ Đình Việt Nam thành phố Seattle Nguồn: http://www.vietvungvinh.net/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=790:dai-le-gio-to-hung-vuong-tai-to-dinh-viet-nam-thanh-pho-seattle&catid=74:vietnam-hai-ngoai&Itemid=122 Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng Ba Như thông lệ hàng năm, vào trưa ngày thứ Bảy 25 … Continue reading