Calendar


Nén Hương Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4

Chủ Nhật, 30 tháng 4 năm 2017
Lúc 2 giờ chiều
Tại Đài Tử Sĩ VNCH
Trong Khuôn Viên Tổ Đình Việt Nam


Giờ thăm viếng Tổ Đình vào ngày Thứ Bảy 12 giờ trưa tới 3 chiều.  Ngoài giờ này, xin liên lạc (206) 779-6875 để hẹn giờ khác.

 

Regular visiting hours are Saturdays from 12pm-3pm.  If you’d like to visit on another day, please call (206) 779-6875.