Calendar

Sinh Hoạt 2018 – Events

Tết Nguyên Đán và tưởng niệm Vua Quang Trung
Chủ Nhật 17/2/2018

Lễ Giỗ Trưng Nữ Vương (6 tháng 2 AL)
Chủ Nhật 18/3/2018

Lẽ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 AL)
Chủ Nhật 22/4/2018

Quốc Hận 30/4 Lễ Giỗ Tử Sĩ VNCH
Chủ Nhật 29/4/2018

Tết Nhi Đồng – Children’s Festival
Chủ Nhật 23/9/2018

Húy Nhật Đức Thánh Trần (20 tháng 8 AL)
Thứ Bảy 29/9/2018

Lễ Tạ Ơn – Từ thiện giúp người nghèo khó
Thứ Năm 22/11/2018

Họp Mặt Cuối Năm 2018
Chủ Nhật 23/12/2018


Giờ thăm viếng Tổ Đình vào ngày Thứ Bảy 12 giờ trưa tới 3 chiều.  Ngoài giờ này, xin liên lạc (206) 779-6875 để hẹn giờ khác.

 

Regular visiting hours are Saturdays from 12pm-3pm.  If you’d like to visit on another day, please call (206) 779-6875.